IN DE MEDIA
Staatssecretaris Philippe De Backer werkt met "Noordzeevisie 2050" aan langetermijnvisie
do 15 december 2016

Tegen december 2017 moet er een visietekst op tafel liggen over de Noordzee in 2050. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) lanceert daarom een traject "Noordzeevisie 2050" dat moet uitmonden in een langetermijnbeleid voor de Noordzee, zowel op ecologisch als economisch vlak. Dat traject is woensdag voorgesteld in Zeebrugge. De visietekst zal ook meegenomen worden in de opmaak van een nieuw Marien Ruimtelijk Plan.

De Backer wil nu al gaan nadenken over 2050, want er zijn heel wat uitdagingen, zowel op economisch als ecologisch vlak, maar ook op vlak van kustbeveiliging in de wetenschap dat tegen 2050 de zeespiegel met een halve meter zal toegenomen zijn. Net daarom lanceert hij een traject dat moet uitmonden in een visietekst. Concreet zullen er drie we rkgroepen opgestart worden, over natuurlijkheid dat vooral focust op ecologie en biodiversiteit, over blauwe economie en innovatie waar onder meer visserij en energie in gebundeld zijn en over meervoudige ruimtegebruik, denk daarbij aan eilanden ter verdediging van de kust maar waar ook een meerwaarde kan gecreeërd worden.

Alle stakeholders kunnen aan de slag gaan in die werkgroep maar de staatssecretaris roept ook burgers op om mee te participeren in het denkwerk. Tegen volgende zomer moeten die werkgroepen een rapport klaar hebben dat dan tegen december 2017 gefinaliseerd zal worden in een "Noordzeevisie 2050".

Zelf heeft De Backer al twee prioriteiten voor ogen. Zo wil hij dat de Noordzee de belangrijkste energiecentrale van het land wordt. Hij denkt daarbij aan meer ruimte voor windmolenparken en golfslag- of getijdenenergie. "We zien dat de internationale marktprijs op zee gigantisch is geëvolueerd waardoor het nu zelfs goedkoper is om windenergie op zee te produceren dan aan land. Op zee is er ook altijd wind en staan er altijd golven. Voor de drie laatste windparken moeten we sowieso deze evolutie volgen maar tegelijk ook onderzoeken of we nog meer parken kunnen bouwen op onze Noordzee", aldus De Backer die tegelijk ook meegeeft dat in deze legislatuur de capaciteit windenergie op zee zal verdubbeld zijn. Tegelijk denkt hij ook nog altijd over eilanden voor de k ust in h et kader van de kustveiligheid. "Ik ben van de Noordzee gaan houden, maar ik wil niet dat die tot in Antwerpen komt. Maar tegelijkertijd kunnen we zien welke andere functies op die eilanden mogelijk zijn", besluit hij. 

Bron: Belga