Over Philippe

 

#EUROPHIL

Wie? Philippe De Backer
Wat? Staatssecretaris Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
Nickname? Responsible rebel
Kinderen? Ja, een dochter Sophia
Getrouwd? Ja, sinds 2011 met Marie
Favoriete tv-serie? House of Cards
Guilty pleasure? M&M (met nootjes)

Philippe (4 december 1978) is een Vlaams politicus voor Open VLD. Philippe is doctor in de Biotechnologie en is sinds september 2011 Europees parlementslid.

Ik groeide op in Kapellen en liep school op het Sint-Michielscollege in Brasschaat. Na mijn middelbare studies studeerde ik biotechnologie aan de Universiteit Gent. Niet alleen de wetenschappelijke microbe, maar ook de politieke microbe kribbelde. Het was midden jaren '90, de wereld veranderde in een snel tempo. Ik wou meer weten. Ik sloot me aan bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) in Gent, werd verkozen als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de Universiteit van Gent en begon teksten te schrijven voor de liberale denktank Liberales.

Na mijn studie begon ik aan mijn doctoraatsthesis, in de genetica en de moleculaire biologie. Ook politiek bleef ik actief. Eerst bij Jong VLD Kapellen, nadien werd ik politiek secretaris van Jong VLD Nationaal. In 2008 werd ik dan verkozen tot voorzitter van Jong VLD Nationaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2007 werd ik ook verkozen tot gemeenteraadslid in Kapellen. Na mijn doctoraat ging ik in Luxemburg werken bij een durfkapitaalfonds. De sprong naar Luxemburg betekende wel het einde van mijn prille politieke carrière, althans dat dacht ik. Tot Europees Parlementslid en partijgenoot Dirk Sterck belde.

In het Europees Parlement

2011 was het jaar dat mijn leven veranderde. Ik trouwde met mijn vrouw Marie, en ik volgde begin september partijgenoot Dirk Sterckx op in het Europees Parlement. Van 2011 tot 2014 zetelde ik in de Commissie Transport en liberaliseerden we bijna alles. Ter land, ter zee, en in de lucht. Ook was ik lid van de Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON). In 2008 brak één van de grootste financiële crisissen uit. Investeringen blijven nog steeds uit, de groei vertraagt, jobs gaan verloren. Dat wil ik veranderen.  Zeker voor starters, jonge ondernemers, jonge gezinnen, mensen die aan het begin van hun carrière is het cruciaal om terug economische groei te creëren.
Bij de Europese verkiezingen Sinds 2014 zetel ik in de Commissies Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) en nog steeds in ECON.

Sinds 2 mei 2016 ben ik Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee in de Belgische regering.

 

Veel surfplezier!

Philippe