IN DE MEDIA
De Backer voert “lik-op-stuk” beleid in tegen sociale fraude in steden
di 12 december 2017

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) voert de strijd tegen sociale fraude op. Met de versterking van de samenwerking tussen politie, justitie en sociale inspectiediensten via een protocol kunnen complexe zaken harder worden aangepakt. Vooral in grootsteden moet dit resultaten geven met al 200 geplande controle-acties. Het protocol geeft immers de mogelijkheid om nauw samen te werken met lokale besturen en burgemeesters.

 

De Backer is tevreden: “Sneller en beter gegevens uitwisselen moet de aanpak van sociale fraude in internationale en complexe dossiers versterken. Lokale gemengde teams zijn cruciaal voor de aanpak fraude in grote steden. Louche zaken, die alle regels aan hun laars lappen, zijn vaak een dekmantel voor grotere misdrijven die het daglicht niet mogen zien. Een strenger lik-op-stuk-beleid is dan nodig. Met dit protocol maak ik mogelijk dat lokale besturen hier aan meewerken.”

Vanaf 1 januari 2018 volgen er meer controles in grootsteden als Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Luik om sociale fraude aan te pakken. 

De Backer: "Prioriteit nummer 1 worden straten in grote steden waar de louche zaken als paddenstoelen uit de grond verrijzen, maar even snel weer verdwijnen. Die zaken, die alle regels aan hun laars lappen, verpesten het voor de eerlijke ondernemers die wel eerlijk alle regels volgen en doen buurten snel verloederen. Dat moet gedaan zijn. "

Maar het probleem is volgens De Backer nog groter. 

De Backer: "Wanneer er zwartwerk of schijnzelfstandigheid wordt vastgesteld in louche zaken in grote steden is dat vaak het topje van de ijsberg en schuilen er grotere constructies achter, tot terrorisme en mensenhandel. Daarom schakelen we ook justitie en politie in om zaken op te sporen, de netwerken erachter in kaart te brengen, te vervolgen en ook te beboeten. Dat is nooit eerder gebeurd, maar hier wil ik volgend jaar sterk op inzetten. Regels volgen of sluiten, dat is het motto in 2018."

Het protocol tussen inspectiediensten-politie - justitie op initiatief van De Backer kwam tot stand in nauw overleg met Procureur-Generaal De Valkeneer en de kabinetten van Geens en Jambon. Ook grote georganiseerde sociale fraude zal in een speciale taskforce besproken worden. Deze gemengde teams hadden recentelijk al succes in de strijd tegen de sociale fraude in de transport.

 

Version française

 

De Backer mène une politique tolérance zéro dans  la lutte contre la fraude sociale dans les villes

 

Le Secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld) mène la lutte contre la fraude sociale. Dans les affaires complexes, la lutte sera encore intensifiée en renforçant la coopération entre la police, la justice et les services d’inspection sociale par le biais d’un protocole. Les résultats se montrent surtout dans les grandes villes avec 200 contrôles planifiés. Le protocole offre la possibilité de coopérer étroitement avec les autorités locales et les bourgmestres.

 

De Backer est satisfait : « On intensifie de la lutte contre la fraude sociale dans des dossiers complexes internationaux par un meilleur échange de données et un échange plus rapide. Des équipes locales mixtes jouent un rôle primordiale dans la lutte contre la fraude dans les grandes villes. Derrière les affaires louches qui violent toutes les règles, se cache souvent une plus grande criminalité. Une politique tolérance zéro s’impose dans ces cas. Ce protocole permet une coopération avec toutes les autorités locales. »

 

A partir du 1er janvier 2018, on effectuera plus de contrôles dans les grandes villes comme Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt et Liège pour lutter contre la fraude sociale.

 

De Backer: « La priorité numéro une sont les rues dans les grandes villes où les affaires louches poussent comme des champignons mais disparaissent aussitôt. Ces affaires qui violent toutes les règles, portent préjudice aux entrepreneurs honnêtes qui eux suivent toutes les règles et ils font en sorte que les quartiers se dégradent rapidement. On doit mettre fin à cela. »

 

Mais selon De Backer le problème est plus grand que ça.

 

De Backer: « Lorsqu’on constate du travail au noir ou une fausse indépendance dans des affaires louches dans les grandes villes, souvent ce n’est que le sommet de l’iceberg et de plus grandes constructions se cachent derrière, allant de terrorisme à la traite des êtres humains. Pour cette raison on fait aussi appel à la police et la justice pour détecter des affaires, identifier les réseaux, les poursuivre et les sanctionner. On n’a jamais été aussi loin, mais l’année prochaine je veux encore intensifier cette lutte. Suivre les règles ou fermer sa boutique, c’est la devise en 2018. »

 

Le protocole entre les services d’inspection, la police et la justice à l’initiative de De Backer, s’est créé en étroite concertation avec le Procureur général De Valkeneer et les cabinets Geens et Jambon.

La grande fraude sociale organisée sera également discutée en task force spécifique. Récemment, les équipes mixtes ont déjà démontré leur succès dans la lutte contre la fraude sociale dans le transport.

 

Foto: VRT