IN DE MEDIA
“Liever concrete stappen vooruit dan oprichting Europees agentschap”
wo 13 september 2017

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) vindt het goed dat de Europese Commissie de lidstaten gaat helpen om de Europese regels rond sociale dumping om te zetten, toe te passen en te volgen. De Backer staat wel twijfelachtig tegenover het voorstel om een Europese sociale inspectie op te richten. “De tijd dringt om sociale dumping in Europa aan te pakken. Door een Europese sociale inspectie op te richten, die zelf geen controles gaat uitvoeren wegens niet bevoegd, verliezen we tijd. Ik wil met de oprichting van een Europese databank en bilaterale akkoorden sneller concrete stappen vooruit zetten. Dat zijn quick wins die meteen impact hebben op het terrein en sneller zorgen voor eerlijke concurrentie in Europa. Daar moet de Europese Commissie ook sterker op inzetten”, aldus De Backer.

In zijn State of the Union pleit Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voor de oprichting van een Europese sociale inspectie. De Backer twijfelt of dat de juiste oplossing is. Hij wil eerst concrete logische stappen vooruit zetten vooraleer een extra agentschap op te richten.

De Backer: “De Europese arbeidsmarkt moet eerlijker, daar is iedereen het over eens. Maar ik zie dat liever vandaag dan morgen gebeuren. Wanneer we een Europese sociale inspectie zouden oprichten, kost dat veel kostbare tijd en middelen, die niet naar de controlediensten zelf zullen gaan. Liever zet ik nu al concrete stappen vooruit, vandaag nog. Met de oprichting van een Europese databank, naar het voorbeeld van Limosa, kan dat. Zo wordt het voor de Belgische inspectiediensten makkelijker om te weten wie waar wanneer werkt en te controleren of de buitenlandse werknemer alle regels correct volgen en kunnen we sneller optreden tegen sociale dumping en uitbuiting van werknemers. Dankzij een Europese databank is er ook geen taalbarrière op controle, kunnen de inspectiediensten korter op de bal spelen en kunnen we fraude sneller detecteren en stoppen. Het voorstel van een Europees sociale zekerheidsnummer voor burgers is daarin zeker een positief element.”

De Backer ziet dat zijn aanpak ook al op Europees niveau gehoor krijgt.

De Backer: “Er is nu al interesse uit andere landen om onze manier van werken ook in andere lidstaten te gebruiken. De Polen en de Fransen zijn bijvoorbeeld al komen kijken. Maar ondertussen zit ik niet stil en sluit ik ook al bilaterale akkoorden af met Centraal- en Oost-Europese landen om de regels makkelijker te controleren. Dat zijn quick wins om vandaag al concrete stappen vooruit te zetten op het terrein in de strijd tegen sociale dumping.”  

De Backer heeft intussen al een akkoord met Nederland, Frankrijk en Bulgarije op zak. Hij voert ook gesprekken met Polen, Slovenië, Slovakije, Portugal en Duitsland.